Publicaciones

כלכלה המעגלית ורגולציה בישראל

מתוך: ״מחקרי רגולציה״, כרך ד - הוצאת נבו

כרייה אורבנית בישראל

הרצאה מוקלטת באיגוד המהנדסים לבניה ולתשתיות בישראל

בניינים הם לא לגו הם אגו

מתוך הבלוג: ״הדבר הירוק הבא״ - של שרון מרק

מפסולת למשאב

מתוך: ״אקולוגיה וסביבה״ - כתב עת למדע ומדיניות הסביבה

מפגש בנושא כרייה אורבנית

אירוע ביוזמת IRMI ובשיתוף קהילת ConTech בישראל
Skip to content