Publicaciones

כלכלה המעגלית ורגולציה בישראל

מתוך: ״מחקרי רגולציה״, כרך ד - הוצאת נבו

כרייה אורבנית בישראל

הרצאה מוקלטת באיגוד המהנדסים לבניה ולתשתיות בישראל

בניינים הם לא לגו הם אגו

מתוך הבלוג: ״הדבר הירוק הבא״ - של שרון מרק

מפסולת למשאב

מתוך: ״אקולוגיה וסביבה״ - כתב עת למדע ומדיניות הסביבה

מפגש בנושא כרייה אורבנית

אירוע ביוזמת IRMI ובשיתוף קהילת ConTech בישראל
פרויקטי התחדשות עירונית והתמודדות עם נזקי המלחמה למבנים ותשתיות, מייצרים כמויות אדירות של פסולת בנייה. 
פסולת זו עלולה להוות מפגע כלכלי, סביבתי, נופי, חברתי ובריאותי, אך גם הזדמנות להפקת חומרי גלם חדשים וליצירת מרחבים מקיימים יותר. 
הצטרפו אלי לוובינר בנושא ברביעי הקרוב.
Skip to content